Miljö & kvalitet

Silanex planerar och utvecklar våra produkter, förpackningar och distribution för att främja ett långsiktigt kvalitets-, säkerhets- och miljöarbete. Silanex  verkar för en hållbar samhällsutveckling.

 

Funktion – Kvalitet – Miljö i samverkan

Vi eftersträvar aktivt en hållbar utveckling samt arbetar på sätt som leder till miljö- och kvalitetsförbättringar utan att ge avkall på bästa funktion. Vi bedriver vårt miljöarbete utöver gällande lagstiftning samt verkar för att förebygga utsläpp av föroreningar. Vi engagerar oss i utvecklingen och är ett ansvarstagande företag. Vår förädlingskedja, från produktion till leverans, ska hålla en hög säkerhetsnivå.

 

Kunden

Vår uppgift är att tillhandahålla system och lösningar inom bygg och tillverkande industri. Vi arbetar aktivt för att du som kund alltid ska få rätt kvalitet och att hitta de bästa lösningarna så att du alltid kan känna dig trygg och säker när du använder produkter från Silanex AB. Vår strävan är att alltid möta våra kunders ändrade behov och krav.

Vi arbetar kontinuerligt med att höja kunskapen hos våra kunder inom teknik, kvalitet och miljö. Vi har hög etik och moral samt bemöter varandra med ömsesidig respekt.