Floorblock Finland Oy Ab

Information om mottagande av fakturor

Bästa samarbetspartner,

Vi har nu tagit i bruk elektronisk inköpsfakturahantering och vi kan nu ta emot nätfakturor. Vi hoppas att ni kan sända oss nätfakturor eller pdf fakturor på epost i fortsättningen.

page1image67048144

Nätfakturaadress:
Operatör: ITELFIHH

Nätfakturaadress: 003730914313

OVT-kod: 003730914313

Epost faktura (PDF):
Måste vara i formatet pdf för att kunna läsas, annars försvinner den.

FloorblockFinlandOyAb@mail.centsoft.readsoftonline.com

page1image35076928

Pappersfaktura:

Om man inte har möjlighet att sända nätfaktura eller pdf faktura på epost så kan man i fortsättningen sända pappersfakturor på adressen:

 

Floorblock Finland Oy Ab
c/o NK Bokföring Ab
Rejpeltvägen 2
66600 VÖRÅ