Produkter

plug-free-img.png

Våra produkter

Miljöanpassade produkter som skapar ett effektivt skydd mot fukt och smuts. 

Samtliga våra produkter är i vätskeform och kräver inga dyra investeringar i utrustning för att användas. De är alla utan lösningsmedel och förhindrar och motverkar fuktangrepp – inomhus, utomhus och på fasader. Kort sagt, det skapar ett effektivt skydd mot fukt!

Samtliga produkter är fria från lösningsmedel och miljöanpassade för att värna om både miljö och användare.

Om ni är tveksamma på vilken produkt eller lösning som passar för ett specifikt objekt, så är vi mycket positiva till att ni tar kontakt med oss för en diskussion.

FLOROSIL TS

Florosil TS är en effektiv barriär mot fukt och emissioner. Florosil TS är en lösningsmedelsfri 2-komponents difussionsspärr för betonggolv. 

Den tillsluter ytans porer och förhindrar diffussion av fukt och alkalitet till ytmaterialen.
Den förhindrar även emissionen av kemiska föreningar från skadade betonggolv till inomhusluften.
Florosil TS används för att förebygga vattenskador, och som diffusionsspärr under ytmaterial av skadade golv.
Florosil® TS är inte en epoxi och innehåller inte bisfenol-A.

FLOROSIL

Florosil är inte ett totalt spärrskikt, den har en viss diffusionsöppenhet. Florosil är ett hydrofoberingsmedel, som förhindrar att det uppkommer en vätskefilm på ytorna (porerna) i cementprodukter. Därmed förhindras transport av alkali till ytan där lim och mjukgörare finns som kan brytas ner.

Förekomst av alkali, eller höga pH-värden, är den huvudsakliga drivkraften till att nedbrytning sker.

Avsikten med Florosil är att förhindra att nedbrytning sker vid såväl Nyproduktion som ROT-objekt samt att man vid åtgärd minskat risken att en skada skall uppkomma.

Florosil förhindrar transport av alkali samt har en ”saneringseffekt” av de ämnen som bildats vid en nedbrytning av lim och ytskikt.

Florosil spayas ut.

FLOROSIL HF

Florosil® HF är en betongförstärkare och dammbindare för betonggolv.
Rekommenderas framför allt till ytor med hårt slitage;

Egenskaper
  • Betongförstärkare och dammbindare
  • Enkel att applicera

STAY CLEAN GOLV

Den nya teknikens smutsskydd. Långtidsverkande smutsskydd för mineraliska byggnadsmaterial. Helt utan lösningsmedel. 

Stay Clean Golv är en kombination av vattenburna kvalitetsilaner som effektivt förhindrar nedsmutsning. 

Golvytor (betong, terass, marmor med mera) som är behandlade med Stay Clean Golv såväl inomhus/utomhus som nedsmutsas med t.ex. kaffe, läsk, ketchup, vin, tuggummi med mera tvättas/avlägsnas lätt bort utan att lämna fläckar efter sig. 

Stay Clean Golv har låga VOC-värden. Säkerhetsdatablad samt Byggmiljövarudeklaration tillhandahålls separat. 

 

OFFERTFÖRFRÅGAN

...

Besök vårt lager

Plats

Grimmelvägen 1, Stenhaga, Vasa

E-post :

jens.nabb@floorblock.fi

Ring :

+358 50 592 3423